เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

* * *

พุทธเตซะ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยมีผู้บริหารที่มีความตั้งใจพร้อมสร้างสรรค์ผลงานการก่อสร้างให้มีความคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจให้ ซึ่งทางบริษัทได้พัฒนาระดับฝีมือช่างและพื้นฐานการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนได้ช่างมืออาชีพเป็นกำลังหลักของบริษัท จนถึงปัจจุบันโดยทางบริษัทเราได้เริ่มดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ปี 2549 เริ่มจดทะเบียนในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตซะสิริ คอนสตรัคชั่น เพื่อดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยมีทีมงานวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ
ปี 2555 ได้จดทะเบียนในนาม บริษัท พีทีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อขยายธุรกิจเพื่อเข้าสู่งานรับเหมาก่อสร้าง ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีมูลค่างานกว่า 400,000,000 บาท ต่อปี
ปี 2557 จดทะเบียนในนาม บริษัท พีทีซี ดีเวลลอปแปอร์ จำกัด เพื่อรองรับงานอสังหาริมทรัพย์แนวราบในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดนครราชสีมา และในเวลาต่อมาเราได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปี 2557 ได้จดทะเบียนในนาม บริษัท พุทธเตซะ จำกัด เพื่อรองรับงานรับเหมาก่อสร้างระดับสูงเช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงแรม เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 10 ปี โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ด้วยการวางมาตรฐานงานที่มีคุณภาพงานระดับสากล พร้อมการบริการด้วยการใส่ใจในงาน จึงทำให้บริษัทยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับ จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ของเรา
“มุ่งมั่นเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทย”

พันธกิจของเรา
1. สร้างสรรค์งานที่ตรงตามความต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
2.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้างให้สูงขึ้นตลอดเวลา
3.พัฒนาระบบการก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
4.พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรมค่านิยมของบริษัท

สร้างงานมาตรฐาน ผลงานว่องไว ใส่ใจในอาคาร บริการด้วยหัวใจ

Quality

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย

นโยบายด้านการควบคุมคุณภาพ
- เราจะสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย
- เราจะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมกับระบบการควบคุมคุณภาพ
- เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- เราจะควบคุม, บริหารและจัดการ ต้นทุนรวมถึงทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การวางแผนการปฏิบัติงานและการวางแผนการควบคุมคุณภาพจะต้องสอดคล้องและควบคู่กันไป

Service

บริการ

งานโยธา
- งานถนน
- งานทาง

งานอาคาร
- อาคารพักอาศัย
- โรงแรม
- อาคารพาณิชย์
- โรงงาน
- คอนโดมิเนียม
- อาคารสำนักงาน
งานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟ้า
- งานเครื่องกล
- งานระบบประปา
- ระบบปรับอากาศ

งานออกแบบ
- ออกแบบโครงสร้าง
- ออกแบบสถาปัตยกรรม
- ออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

Project

โครงการปัจจุบัน

อาคารผู้ป่วยใน

นครราชสีมา

อ่านต่อ

อาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น

นนทบุรี

อ่านต่อ

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ

ขอนแก่น

อ่านต่อ

อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น

จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

โครงการก่อสร้าง อาคาร K ,L , M City Link

นครราชสีมา

อ่านต่อ

โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

นครราชสีมา

อ่านต่อ

อาคารพักคนไข้ 596 เตียง

นครราชสีมา

อ่านต่อ

La Citta Delre Condo - Thonglor 16

ซอยทองหล่อ 16 กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

Project

ผลงานที่ผ่านมา

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสูง 12ชั้น

มูลค่างาน : - บาท

ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ

อ่านต่อ

อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

มูลค่างาน : - บาท

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ

อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

มูลค่างาน : - บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

อาคารหอพักนักเรียน

มูลค่างาน : 0 บาท

นครราชสีมา

อ่านต่อ

คอนโด ดรีม บุรีรัมย์

มูลค่างาน : 0 บาท

บุรีรัมย์

อ่านต่อ

โรงแรม ฟอร์จูน บุรีรัมย์

มูลค่างาน : 0 บาท

บุรีรัมย์

อ่านต่อ

City Link Condo - Madrid

มูลค่างาน : 0 บาท

นครราชสีมา

อ่านต่อ

City Link Condo - Melboume

มูลค่างาน : 0 บาท

นครราชสีมา

อ่านต่อ

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา

มูลค่างาน : 0 บาท

นครราชสีมา

อ่านต่อ

โรงเรียน นานาชาติ แองโกล สิงค์โปร

มูลค่างาน : 0 บาท

นครราชสีมา

อ่านต่อ

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท

นครราชสีมา

อ่านต่อ

อาคารหอประชุม STAR WELLBALI

มูลค่างาน : 0 บาท

ถนน มิตรภาพ-หนองคาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อ่านต่อ

CITY LINK CONDO

มูลค่างาน : 0 บาท

นครราชสีมา

อ่านต่อ

The Change Relax Condo

มูลค่างาน : 0 บาท

นครราชสีมา

อ่านต่อ

อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ( สนามแบตมินตัน )

มูลค่างาน : 0 บาท

ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

INTRO PARK อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น รวม 9 คูหา

มูลค่างาน : 0 บาท

ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

VENNICE SQUARE อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 16 คูหา

มูลค่างาน : 0 บาท

ถนนสุรนารี 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

INTRO PARK ทาวน์โฮมส์ 3 ชั้น รวม 16 คูหา

มูลค่างาน : 0 บาท

ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

FORTUNE DE PLUS HOTEL โรงแรม 6 ชั้น รวม 79 ห้อง ( โครงสร้างระบบ Post-Tension )

มูลค่างาน : 0 บาท

ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

โรงแรม ร่มเย็น การ์เด้น เพลส : โรงแรม 5 ชั้น รวม 70 ห้อง ( โครงสร้างระบบ Post-Tension )

มูลค่างาน : 0 บาท

ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

KORANAREE COURTYYARD BOUTIQUE HOTEL โรงแรม 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวม 105 ห้อง พร้อมอาคารสัมมนา

มูลค่างาน : 0 บาท

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

LEO SOR HOTE โรงแรม 7 ชั้น รวม 79 ห้อง ( โครงสร้างระบบ Post-Tension )

มูลค่างาน : 0 บาท

ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

Download

เอกสารดาวน์โหลด

Contact

ติดต่อ

บริษัท พุทธเตซะ จำกัด
ที่ตั้งบริษัท : 158/2 ถนน 30 กันยา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สำหรับส่งเอกสาร : 531/17 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย
ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-247-844
ติดต่อจัดซื้อ : 062-508-8881
ติดต่องาน : 084-724-0707
โทรสาร : 044-247-848
อีเมล์ : puttatecha@outlook.com